Pracujeme s energií za účelem zlepšování
lidské výkonnosti na 3 úrovních


01

01

Nabíjíme jednotlivce energií

Síla osobní energie

Efektivní řízení vlastní energie se často opomíjí, ačkoli je nezbytné pro vysoce výkonné zaměstnance a manažery. Ve světě sportu je to samozřejmost, a zároveň je to jediný způsob jak si pěstovat udržitelnou výkonnost.


Pracujte s energií vašich zaměstnanců


02

02

Nabíjíme týmy

Síla spolupráce

Je váš tým skupina individualistů, nebo skupina zaměřená na výkon nebo tým snů? Vytváření vysoce výkonných týmů je o týmovém sladění, týmovém nasazení a o týmovém růstu. Vysoce motivované týmy současně mají tu moc přitahovat a udržovat ve vaší organizaci talentované lidi.03

03

Nabíjíme celé organizace

Síla firemní kultury

Skvělý leadership je umění vytvářet a stimulovat produktivní pozitivní energii. Poznáme nastavení, které limituje výkon. S pomocí inspirativních příkladů na změnu kultury vám pomůžeme toto nastavení změnit správným směrem (a akcelerovat tak výkon ve vaší organizaci).


VĚDĚT TO, DĚLAT TO A ŽÍT TÍM

Nelpíme na teorii. Pouze know-how, které se dá použít, nám dává smysl.
Náš hlavní cíl je pomoci lidem k akci. Vždyť také pocházíme ze sportu.Náš motiv je být energizer pro lidskou výkonnost. Baví nás podněcovat lidi k postupnému zlepšování a dlouhodobě udržitelné výkonnosti.
Jsme nadšení, když jednotlivcům, týmům a organizacím umožňujeme dosahování jejich osobních a společných ambicí.

 

ZPOMALTE, AŤ MŮŽETE ZRYCHLIT

Plánujete stovky schůzek za rok, avšak kolik pitstopů máte během roku?
Provádíme pitstopy se smysluplnou náplní ve všech 3 úrovních, které dodají energii vám, vašemu týmu a vaší organizaci. To vše za cílem vytvoření kvalitní výkonnosti udržitelné v dlouhodobém horizontu.


 
 

Slow down to move faster

You plan hundreds of meetings a year, but how many pit stops do you have in a year? We provide content-driven pit stops on 3 levels that energize you, your team and your organization to create sustainable performance in the long run.

 
Image

VÍC ENERGIE PRO VYŠŠÍ VÝKONNOST


Díky inspiraci z vědeckých poznatků o koučování elitních sportovců naše rozvojové programy motivují lidi k lepšímu sebeřízení a k vedení ostatních. A to vše přispívá ke zlepšení osobní energie, týmové efektivity a kultury organizace.


INSPIRUJEME SE SPORTEM
OVĚŘUJEME VĚDOU
APLIKUJEME V BYZNYSU


Během posledních 20 let náš celosvětový tým koučů vyvinul unikátní metodologii pro koučování všech typů výkonnosti od olympioniků, až po zaměstnance a manažery. Po letech ve sportu jsme se naučili být orientovaní na výsledek. Víme, že měření klíčových ukazatelů je zásadní pro progres ve všech dimenzích lidské výkonnosti.


JEDNODUŠE
HMATATELNĚ


Pragmatická metodologie Mentally Fit si již získala mezinárodní uznání pro svou schopnost měnit způsob, jakým společnosti vedou a inspirují své lidi. Všechny naše postupy jsou vědecky prověřené v oblasti koučování výkonnostního sportu, díky tomu jsou extrémně orientované na akci a mají tak velký praktický dopad.


We energize companies
all around the world

In 20 years we grew to a team of more than 50 coaches all over the world. Every year we coach more than 100.000 people of many global companies. We are extremely proud to be present on most continents!
Ready to energize you, your team and your company?

Energize my company


ENERGIZING STORIES
BUSINESS CASES

How to reduce the rate of absenteeism by boosting human vitality?

Learn More

How to improve energy management in a global company?

Learn More

How do we get the best out of our employees to improve their performance?

Learn More

How to boost the leadership and coaching skills of the team leaders?

Learn More

How to create greater engagement within teams and reduce stress?

Learn More

How to energize change on a global scale?

Learn More

How to create a winning culture when merging companies on a global scale?

Learn More

SPOLUPRÁCE S NÁMI